Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Công điện số 04/CĐ-TCTL-QLCT về việc đề phòng ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, đối phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
Loại văn bản :  Công điện
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  04/CĐ-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  04/CĐ-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(602KB)
Ngày ban hành :  02/07/2019
Ngày có hiệu lực :  02/07/2019