Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Công điện số 07/CĐ-TCTL-ATĐ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ảnh hưởng của mưa, lũ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Loại văn bản :  Công điện
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  07/CĐ-TCTL-ATĐ
Mã văn bản :  07/CĐ-TCTL-ATĐ
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(849KB)
Ngày ban hành :  01/09/2019
Ngày có hiệu lực :  01/09/2019