Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quyết định số 334/QĐ-TCTL-VPTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Tổ chức và cán bộ
Số văn bản :  334/QĐ-TCTL-VPTC
Mã văn bản :  334/QĐ-TCTL-VPTC
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(897KB)
Ngày ban hành :  28/08/2019
Ngày có hiệu lực :  01/09/2019