Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Công điện số 09/CĐ-TCTL-QLCT: về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn ở Trung du và Miền núi phía Bắc
Loại văn bản :  Công điện
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  09/CĐ-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  09/CĐ-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(521KB)
Ngày ban hành :  10/09/2019
Ngày có hiệu lực :  10/09/2019