Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Công điện số 11/CĐ-TCTL-QLCT v/v Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng cho cây trồng, đề phòng ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới ở các khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
Loại văn bản :  Công điện
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  11/CĐ-TCTL-QLCT
Mã văn bản :  11/CĐ-TCTL-QLCT
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(1532KB)
Ngày ban hành :  29/10/2019
Ngày có hiệu lực :  29/10/2019