Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo số 361/TB-BNN-VP: Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị "Triển khai giải pháp đảm bảo cấp nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ"
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  361/TB-BNN-VP
Mã văn bản :  361/TB-BNN-VP
Người ký :  Lê Văn Thành
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(1022KB)
Ngày ban hành :  13/01/2020
Ngày có hiệu lực :  13/01/2020