Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo số 61/TB-TCTL-KHTC: công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 (Vốn đầu tư XDCB theo niên độ năm 2018)
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Tài chính, kế toán
Số văn bản :  61/TB-TCTL-KHTC
Mã văn bản :  61/TB-TCTL-KHTC
Người ký :  Lê Thanh Cao
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(830KB)
Ngày ban hành :  14/01/2020
Ngày có hiệu lực :  14/01/2020