Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quyết định số 182/QĐ-TCTL-ATĐ: Phê duyệt và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ "Tư vấn tính toán điều tiết hồ chứa nước Cửa Đạt" năm 2019
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  182/QĐ-TCTL-ATĐ
Mã văn bản :  182/QĐ-TCTL-ATĐ
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(11562KB)
Ngày ban hành :  13/04/2020
Ngày có hiệu lực :  13/04/2020