Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Quyết định số 191/QĐ-TCTL-ATĐ: Phê duyệt và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ "Khảo sát, thăm dò các ẩn họa như thoát không, lỗ rỗng trong thân đập, thấm, mối" năm 2019
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  191/QĐ-TCTL-ATĐ
Mã văn bản :  191/QĐ-TCTL-ATĐ
Người ký :  Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(743KB)
Ngày ban hành :  21/04/2020
Ngày có hiệu lực :  21/04/2020