Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Công điện 1891/CĐ-TCTL-QLCT về việc tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
Loại văn bản :  Công điện
Cấp ban hành :  Bộ Chính trị
Lĩnh vực :  Thủy lợi
Số văn bản :  1891/CĐ-TCTL-QLCT
Mã văn bản : 
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(529KB)
Ngày ban hành :  12/10/2020
Ngày có hiệu lực :  11/10/2020