Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Thông báo kết quả thực hiện năm 2019 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Văn bản quy phạm pháp luật
Số văn bản :  2122/TCTL-NN
Mã văn bản : 
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(642KB)
Ngày ban hành :  09/11/2020
Ngày có hiệu lực :  09/11/2020