Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  Biên bản ghi nhớ Đoàn công tác WB tháng 10.2020
Loại văn bản :  Công văn
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Văn bản chỉ đạo hướng dẫn
Số văn bản :  2371/TCTL-NN
Mã văn bản : 
Người ký :  Lương Văn Anh
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(4277KB)
Ngày ban hành :  10/12/2020
Ngày có hiệu lực :  10/12/2020