Hệ thống văn bản » Tất cả văn bản
Tên văn bản :  V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới.
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  Văn bản chỉ đạo hướng dẫn
Số văn bản :  5190/BNN-HTQT
Mã văn bản : 
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(6751KB)
Ngày ban hành :  22/12/2020
Ngày có hiệu lực :  22/12/2020