Các hồ chứa trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn dự báo từ ngày 1 - 31/7 đều có khả năng đáp ứng đủ nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2018.


Các công trình thủy lợi lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đáp ứng đủ nưới tưới vụ HT nhưng vẫn phải sử dụng nước tiết kiệm

Theo dự báo nguồn nước phục vụ vận hành công trình thủy lợi cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên thì tổng nhu cầu nước từ nay đến cuối vụ Hè Thu 2018 của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là 192,23 triệu m3.

Kết quả dự báo nguồn nước đến ngày 31/7/2018 cho thấy, tổng dung tích trữ của 17 hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đến cuối vụ Hè Thu là 191,97 triệu m3 (đạt tỷ lệ 37,68% so với dung tích thiết kế). Kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy, có 17/17 công trình đáp ứng đủ 100% diện tích tưới theo kế hoạch. Tổng diện tích đáp ứng 18.464,53/18.464,53 ha.

Đối với mức độ rủi ro hạn ở các vùng ngoài công trình thủy lợi: Lượng mưa cộng dồn các trạm từ đầu mùa mưa năm 2017 đến thời điểm dự báo cao hơn so với mức TBNN là 106,65% và cao hơn so với năm min là 236,48% nên khả năng lượng nước có thể cung cấp cho nước ngầm đảm bảo tương đương mức TBNN. Như vậy, đối với những vùng tưới không sử dụng nước từ các công trình thủy lợi, tình hình hạn hán được dự báo sẽ không gặp khó khăn.

Từ kết quả thu được, Viện KHTL miền Trung – Tây Nguyên kiến nghị, đối với vùng sản xuất nông nghiệp thuộc phạm vi các công trình thủy lợi thì hầu hết các công trình đủ đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2018. Tuy nhiên vẫn cần sử dụng nước tiết kiệm.

Đối với vùng sản xuất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi của các công trình thủy lợi, nhìn chung, tình hình hạn hán không còn khắc nghiệt như những năm trước. Tuy nhiên, đối với những vùng này vẫn luôn tiềm ẩn khả năng xảy ra hạn hán khi tình hình thời tiết có những diễn biến theo chiều hướng khắc nghiệt.

Vì vậy, đối với những vùng này cần tích trữ nước, đồng thời sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, nạo vét kênh mương thường xuyên, giảm tổn thất bốc hơi mặt ruộng...

LÊ KHÁNH – MIỀN TRUNG

Nguồn: nongnghiep.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article