Trong hai năm 2017 và 2018, Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NCERWASS) đã hoàn thành thực hiện nhiệm vụ Rà soát, khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp hoàn thiện để vận hành bền vững mô hình cấp nước sạch tập trung và xử lý chất thải chăn nuôi tại 7 vùng kinh tế của cả nước thuộc Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017 - 2020.


Tham gia phối hợp thực hiện công tác này tại địa phương có các đơn vị là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh và các đơn vị cơ sở huyện, xã, thôn tại các địa phương của 7 vùng khảo sát.

Về hiện trạng, đến hết quý III năm 2018, tỷ lệ mô hình cấp nước sạch nông thôn hoạt động bền vững tăng lên 1,1% và tỷ lệ các mô hình hoạt động kém và không hoạt động đã giảm đi 2,4%. Đối với mô hình xử lý chất thải chăn nuôi quy mô tập trung, mỗi vùng có đặc trưng về công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi khác nhau nhưng phổ biến vẫn là các mô hình Biogas, đệm lót sinh học, ủ phân hữu cơ. Tuy nhiên chất thải chăn nuôi mới xử lý được trên 60%, còn hơn 30% chưa được xử lý triệt để. Những khó khăn cần khắc phục sắp tới liên quan đến phương thức tập quán chăn nuôi (hầu hết là tự phát); công tác quản lý vận hành mô hình còn nhiều hạn chế; xuống cấp nhanh dẫn đến lãng phí trong công tác đầu tư; các mô hình có công suất nhỏ, thường có hiện tượng quá tải; sản phẩm sau xử lý được bán tự do ra ngoài mà thiếu liên kết và quản lý.

Chính vì vậy, sau đợt công tác, một số đề xuất về giải pháp đã được đưa ra nhằm vận hành bền vững mô hình cấp nước sạch tập trung và mô hình xử lý chất thải chăn nuôi làm cơ sở mang lại hiệu quả hoạt động của các mô hình như hoàn thiện về cơ chế, chính sách; giải pháp về phương thức quản lý; giải pháp về nhân lực và tài chính./.

Nguồn: NCERWASS

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article