Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn, từ nay đến tháng 8, lưu vực Vu Gia – Thu Bồn phổ biến ít mưa và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, nguyên nhân là do tác động của El Nino với xác suất 60 - 70%.


Lượng nước trong các hồ lưu vực vực Vu Gia - Thu Bồn thấp hơn mọi năm

Để đảm bảo nước tưới vụ hè thu tới chính quyền và người dân Quảng Nam, Đà Nẵng phải xây dựng kế hoạch sử dụng cũng như triệt để tiết kiệm nước tưới.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, đến thời điểm này các vùng canh tác trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đang tiến hành thu hoạch vụ Đông Xuân 2018-2019, do vậy việc cấp nước tưới đã ngừng toàn bộ, tổng nhu cầu nước từ nay đến cuối vụ của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn chỉ còn khoảng 1,86 triệu m3, chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt, chăn nuôi. Như vậy, từ kết quả dự báo nguồn nước cho thấy toàn bộ 17/17 công trình đáp ứng đủ 100% diện tích tưới theo kế hoạch, với tổng diện tích đáp ứng 17.938,19ha.

Vụ ĐX các công trình thủy lợi đã cấp đủ nước tưới, tuy nhiên với dự báo ảnh hưởng của El Nino nên trong những tháng tới lượng mưa sẽ thấp, do vậy để đảm bảo nước tưới cho vụ hè thu thì vấn đề cấp bách là kế hoạch sử dụng nước tại lưu vực phải hợp lý, tiết kiệm.

Viện Khoa học thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên cho biết, tổng dung tích hữu ích thiết kế của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn là 423,68 triệu m3. Đến thời điểm này dung tích hữu ích của các hồ còn lại 327,19 triệu m3, đạt 77,23% so với thiết kế, trong đó hồ Phú Ninh, hồ chứa lớn nhất trong lưu vực có dung tích thiết kế hữu ích là 273,7 triệu m3, hiện lượng nước trong hồ còn 76,77%, hồ Khe Tân có dung tích thiết kế hữu ích là 48,22 triệu m3, lượng nước còn 69,34%, hồ Vĩnh Trinh có dung tích thiết kế 20,39 triệu m3, lượng nước còn lại trong hồ đạt 79,76%. Một số hồ chứa có dung tích nhỏ đang đầy hoặc xả tràn như: Nước Rôn, Đá Vách, Hương Mao. So với mọi năm lượng nước trong các các hồ đều thấp hơn so với cùng kỳ TBNN.

Trong khi đó nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy điện tham gia bổ sung nước cho hạ du lưu vực Vu Gia - Thu Bồn, hiện tại đều ở mức trung bình (tổng dung tích hữu ích các hồ là 618,16 triệu m3, hiện lượng nước trong các hồ đạt khoảng 52,39% dung tích hữu ích thiết kế), thấp hơn so với cùng kỳ TBNN.

Hồ ĐăkMi 4 có dung tích hữu ích đạt trên 53% so với dung tích hữu ích thiết kế; hồ A Vương đạt dưới 53% dung tích hữu ích thiết kế, thấp hơn so với cùng kỳ TBNN 22,16%; hồ Sông Bung 4 đạt dưới 47% dung tích hữu ích thiết kế, thấp hơn so với cùng kỳ TBNN 5,72%; hồ Sông Tranh 2 đạt trên 54% dung tích hữu ích thiết kế. Lượng nước bổ sung cho hạ du của các hồ thủy điện khoảng 57,72 m3/s.

Các vùng trên lưu vực đang bước vào các tháng mùa khô nên lượng dòng chảy đến các hồ dự báo sẽ thấp, vì vậy cần sử dụng nước tiết kiệm để đảm bảo nguồn nước cho vụ hè thu năm 2019.

Hiện Bộ NN-PTNT đã giao Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên thực hiện nhiệm vụ Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước cho các địa phương trong lưu vực Vu Gia – Thu Bồn. Đơn vị thực hiện sẽ cung cấp các bản tin dự báo trước các vụ sản xuất và bản tin cập nhật tình hình hàng tuần gửi tới các cơ quan liên quan thuộc Bộ, các địa phương trong khu vực để làm cơ sở chỉ đạo điều hành phục vụ sản xuất. 


Nguồn: nongnghihep.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article