Từ ngày 7/10 đến ngày 11/10/2019 Ngân hàng thế giới sẽ tiến hành đánh giá thường kỳ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả đầu ra cho 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (Sup).

 

 
Theo đó, Đoàn giám sát, đánh giá của Ngân hàng thế giới do bà Lilian Pena Pereira Weiss, chủ nhiệm Chương trình và bà Nguyễn Diễm Hằng, đồng chủ nhiệm Chương trình làm trưởng đoàn, sẽ có các buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ giáo dục, Kiểm toán nhà nước, Ban điều phối chương trình (CO), Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NCERWASS), Ủy ban dân tộc (CEMA), Cục quản lý môi trường y tế (VIHEMA) và các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình về các vấn đề:
 

-  Đánh giá việc phân bổ ngân sách năm 2019 và thảo luận về việc sử dụng ngân sách năm 2018 cho hoạt động của năm 2019;

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động (PAP) bao gồm các vấn đề về đấu thầu; giới và dân tộc thiểu số; cơ chế phản hồi/khiếu nại từ người hưởng lợi và các vấn đề về môi trường xã hội.

- Đánh giá kết quả đạt được về cấp nước và vệ sinh năm 2019 và mục tiêu dự kiến cho các năm 2021và 2022;

Theo lịch làm việc, Ngân Hàng thế giới sẽ thực hiện giám sát thực địa tại tỉnh Gia Lai vào ngày 9/10 và sẽ tổ chức một buổi hội thảo với sự tham dự của đại diện 21 tỉnh thực hiện chương trình vào ngày 11/10. Hội thảo tập trung vào các nội dung bao gồm: Kết quả kiểm đếm năm 2018 và bài học kinh nghiệm; Tiến độ thực hiện chương trình năm 2019; Tiêu chí bền vững cho các công trình cấp nước tập trung và các công trình cấp nước do cộng đồng quản lý; và các vấn đề về truyền thông và danh sách các công trình cấp nước cần hỗ trợ.

Nguồn: ns.mard.gov.vn 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article