Khi người dân đã nhận thức được vấn đề thì họ sẽ tự nguyện tham gia và chỉ khi có sự tham gia của người dân thì chương trình mới thành công.

 

 Những công trình cấp nước tập trung giúp người dân Quảng Ngãi cải thiện chất lượng cuộc sống.
 

Nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là vùng nông thôn, góp phần hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường cho người dân trong tỉnh, nhất là người dân khu vực nông thôn, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Quảng Ngãi đã duy trì các hoạt động thông tin truyền thông với nhiều hình thức đa dạng. Qua đó, nâng cao kiến thức người dân về sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Ông Lê văn Minh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Quảng Ngãi cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở NN-PTNT, hằng năm đều bố trí kinh phí từ Chương trình xây dựng NTM để Trung tâm tổ chức các hoạt động truyền thông về nước sạch và VSMTNT như: Tổ chức Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMTNT, mở các lớp truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch và VSMTNT, tổ chức các lớp tập huấn quản lý vận hành và bảo dưỡng công trình cho các cán bộ quản lý công trình tại địa phương…

Trong năm 2018, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Quảng Ngãi đã tổ chức lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa và tổ chức 10 lớp truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường tại các xã Phổ Thuận – huyện Đức Phổ, xã Đức Hiệp – huyện Mộ Đức, xã Nghĩa Hiệp – huyện Tư Nghĩa, xã Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi, xã Bình Phú – huyện Bình Sơn.

Trong năm 2019, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMTNT tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, đồng thời tổ chức 20 lớp truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch và VSMTNT cho 10 xã chuẩn bị về đích nông thôn mới năm 2019, tập huấn cập nhật Bộ chỉ số cho 13 lớp tại 13 huyện trong tỉnh, tổ chức 3 lớp tập huấn quản lý vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước tập trung tại các huyện.

Theo ông Minh, các lớp truyền thông và tập huấn đã từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, nguồn nước; bảo vệ công trình cấp nước và quản lý xử dụng công trình nước tập trung có hiệu quả, bền vững. Xác định công tác thông tin – giáo dục – truyền thông có vai trò cực kỳ quan trọng, bởi khi người dân đã nhận thức được vấn đề thì họ sẽ tự nguyện tham gia và chỉ khi có sự tham gia của người dân thì chương trình mới thành công. Do vậy, thời gian tới Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Quảng Ngãi sẽ tiếp tục coi đây là nhiệm vụ mà cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Minh: Trong năm 2019, dự kiến số người dân ở nông thôn tỉnh Quảng Ngãi được sử dụng nước sạch tăng thêm khoảng 34.355 người, đưa tỷ lệ người dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng thêm 2,2%, đạt 93% dân số nông thôn.

Bên cạnh đó, Trung tâm ưu tiên sửa chữa, nâng cấp mở rộng các công trình phát huy hiệu quả, đầu tư các công trình cung cấp nước sinh hoạt cho những vùng đặc biệt khó khăn về nước sạch sinh hoạt, nhất là vùng bãi ngang và hải đảo.

Nguồn: nongnghiep.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article