Vụ đông xuân 2020 - 2021, các vùng trên cả nước cơ bản đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, tại một số vùng có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ vào cuối vụ nên các địa phương cần sử dụng nước tiết kiệm và phân phối hợp lý.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, một số vùng có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ vào cuối vụ như Thanh Hóa (khoảng 600 đến 800 ha), Thừa Thiên Huế (50 đến 100 ha). Tại khu vực Nam Trung Bộ, hiện nay các hồ chứa trong vùng hầu hết đều đã đầy nước, phổ biến ở mức cao hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm từ 10 đến 30%. Tuy nhiên, các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận có khả năng xảy ra hạn nhẹ, cục bộ tại các công trình nhỏ, vùng sản xuất ngoài công trình thủy lợi.

 

Dự báo, từ tháng 1 đến 3-2021, khu vực Ðông Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa trái mùa với tổng lượng mưa tháng phổ biến từ 20 đến 50 mm nên nguồn nước sẽ bảo đảm cấp cho sản xuất nông nghiệp.

Về xâm nhập mặn mùa khô 2020 - 2021 khu vực đồng bằng sông Cửu Long khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm nhưng thấp hơn mùa khô năm 2015 - 2016 và 2019 - 2020. Theo đó, ở vùng các cửa sông Cửu Long, diễn biến xâm nhập mặn 4g/l trong tháng 1 có khả năng xuất hiện cách biển từ 25 đến 30 km lúc triều thấp. Ðến giữa tháng 2, độ mặn có khả năng tăng cao rồi giảm dần vào cuối tháng; tháng 3 mặn tăng từ đầu tháng, cách biển từ 30 đến 45 km trở vào. Từ giữa tháng 4 mặn giảm nhanh, nguồn nước ngọt xuất hiện khá dồi dào.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article