Ngày 01/10/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội đồng (cấp, thoát và xử lý nước) phục vụ nuôi tôm vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long”. Đề tài do TS. Nguyễn Phú Quỳnh – Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam làm Chủ nhiệm.

 

 

       Chủ trì đánh giá kết quả Đề tài có: GS.TS Lê Sâm (Hội Khoa học Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh) - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Dương Văn Viện (Hội Khoa học Thủy lợi TP.Hồ Chí Minh) và ThS Trần Hoài Giang (Phân viện Quy hoạch Thủy sản phía Nam) - phản biện và các uỷ viên hội đồng được thành lập theo Quyết định số 3771/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

       Dự buổi nghiệm thu còn có các đồng chí: Đinh Vũ Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường; Tăng Đức Thắng - Phó Giám đốc Viện KHTL Việt Nam; Trần Bá Hoằng - Viện trưởng Viện KHTL Miền Nam; các chuyên gia ngành Thuỷ lợi tại TP. Hồ Chí Minh (GS.TSKH Nguyễn Ân Niên, PGS.TS Lê Mạnh Hùng… ) cùng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, các nhà khoa học có liên quan.

       Theo đánh giá của Hội đồng, đây là một Đề tài khá rộng và có tính thời sự, tính thực tiễn cao liên quan mật thiết đến vấn đề tái cơ cấu ngành. Tập thể tác giả đã cố gắng nỗ lực rất lớn, triển khai nghiên cứu có hệ thống và có sự phối hợp tốt với địa phương. Đề tài đã biên soạn được cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển ĐBSCL; đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học xin ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý, các nhà khoa học, các địa phương về nội dung Sổ tay hướng dẫn để trình Bộ trước khi tổ chức nghiệm thu.

       Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Chủ nhiệm đề tài xác định rõ đối tượng nuôi, đối tượng sử dụng Sổ tay, dự kiến tổ chức tập huấn cho các Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư các địa phương để chuyển giao, quảng bá cho sản xuất.

 

 

 

 

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu Đề tài

 

 

       Những luận điểm khoa học mới của Đề tài:

       Đề tài đã đưa ra phương pháp tính toán hệ số cấp nước cho nuôi tôm ven biển vùng ĐBSCL và xác định nhu cầu nước cũng như hệ số cấp nước cho nuôi tôm với các mô hình nuôi khác nhau và với các vùng địa lý khác nhau; các quy định kỹ thuật công trình thủy lợi cho vùng nuôi tôm nước lợ, giới thiệu và chỉ dẫn ứng dụng một số công nghệ mới trong việc xây dựng, và quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật nuôi tôm; Ban hành sổ tay Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển ĐBSCL, trong đó đề cập tới khá nhiều vấn đề kỹ thuật như: Đưa ra các tiêu chí cơ bản về HTTL trong vùng nuôi tôm; Mặt bằng bố trí HTTL cho vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, luân canh, quảng canh ...; Mặt bằng kỹ thuật thủy lợi trong từng khu nuôi tôm cụ thể, trong đó đưa ra sơ bộ bố trí, sắp xếp các loại ao, tính toán quy mô và đưa ra hình dạng kết cấu mẫu cho từng loại ao cụ thể…

Về khoa học:

       Đề tài đã xác định được nhu cầu nước rất lớn cho nuôi tôm trong từng thời điểm sinh trưởng, sự cần thiết phải bố trí, sắp xếp một cách khoa học các công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi vùng nuôi từ hệ thống cấp, thoát nguồn đến hệ thống ao trong khu nuôi để đảm bảo tính bền vững. Đề tài đã đóng góp về vấn đề tổng hợp nguồn nước, các dữ liệu về khoa học công nghệ môi trường, góp phần phát triển hệ phương pháp luận trong nghiên cứu các vấn đề trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội đồng trong nuôi tôm ven biển theo hướng: tiếp cận đa mục tiêu, bền vững sinh thái, thích ứng với BĐKH và hiện đại hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới vùng ven biển.

       Các lĩnh vực khoa học, công nghệ có liên quan như: Cấp, thoát và xử lý nước, giao thông nông thôn, kết cấu công trình, công nghệ vật liệu mới trong xây dựng cũng đã được giới thiệu để nghiên cứu lựa chọn vào việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm thân thiện và bảo vệ môi trường, phát triển, ổn định, bền vững sản xuất nuôi tôm vùng ven biển.

       Bồi dưỡng và đào tạo cán bộ khoa học công nghệ; nâng cao, cập nhật các kiến thức khoa học cho cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực tài nguyên nước, kết cấu công trình, khoa học môi trường, phát triển và sử dụng bền vững.

Về thực tiễn: Đề tài đã xây dựng được Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển ĐBSCL. Đây là sản phẩm xuất bản lần đầu tiên, đối tượng phục vụ trực tiếp là bà con nông dân, các doanh nghiệp NTTS - những cá thể trực tiếp kinh doanh, sản xuất nuôi trồng tại ruộng đồng. Các nhà quản lý cũng như các nhà thiết kế cũng có thể tham khảo sổ tay này để định hướng quản lý và thiết kế HTTL nội đồng được hiệu quả nhất.

       Các kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ cải thiện đáng kể hiện trạng suy thoái môi trường nước trong nuôi tôm ven biển đang diễn ra nghiêm trọng trên khắp cả nước, đặc biệt là vùng ĐBSCL. Từ đó góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và duy trì bền vững vị trí xuất khẩu thủy sản ở nước ta.

       Đề tài được đánh giá đạt loại khá theo Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Nguồn: http://www.siwrr.org.vn      

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article