TCQC & Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật

Quyết định số: 105 / 2002 / QĐ - BNN

Quyết định số 105/2002/QĐ-BNN, ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Bộ NN&PTNT, về việc ban hành Quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi Sông Nhuệ.

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 12-2002: Công trình thuỷ lợi – Xây và lát đá - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

Được ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BNN ngày 4/6/2012 của Bộ NN&PTNT, về việc Ban hành tiêu chuẩn ngành.

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 59-2002: Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

Được ban hành kèm theo Quyết định Số 63/2002/QĐ-BNN, ngày 12/7/2002 của Bộ NN&PTNT, về việc Banh hành Tiêu chuẩn ngành.

TCVN 8367 : 2010: Hệ thống công trình thủy lợi – Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước

TCVN 8306 : 2009: Công trình thủy lợi – Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước

TCVN 8305 : 2009: Công trình thủy lợi kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu

TCVN 8304 : 2009: Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi

TCVN 8303 : 2009: Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông

TCVN 8302 : 2009: Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kế

TCVN 8301 : 2009: Công trình thủy lợi – Máy đóng mở kiểu vít – Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu

.
123...Trang cuối
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE