DANH MỤC TIÊU CHUẨN  KỸ THUẬT ĐÃ CÔNG BỐ


TT

Tên tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật công bố

Mã TCKT

Số QĐ công bố

1.

Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình gia cố kênh bằng công nghệ ô ngăn hình mạng (NEOWEB)

TCKT

01:2014/BNN

792/QĐ-BNNKHCN

ngày 21/4/2014

2.

Công trình thủy lợi – Quy hoạch, thiết kế và thi công hệ thống thủy lợi nội đồng

TCKT 02:2015/TCTL

467/QĐ-TCTL-QLCT ngày 23/6/2015

3.

Công trình thủy lợi – Hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập

TCKT 03:2015/TCTL

3587/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/9/2015

4.

Công trình thủy lợi – Hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão

TCKT 04:2015/TCTL

3568/QĐ-BNN-TCTL ngày 01/9/2015

5.

Công trình thủy lợi – Tiêu chuẩn đánh giá an toàn đập

TCKT 05:2015/TCTL

5460/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/12/2015

6.

Công trình thủy lợi – Hướng dẫn lập kế hoạch sẵn sàng, ứng phó trong tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập

TCKT 06:2015/TCTL

1012/QĐ-TCTL-QLCT ngày 29/12/2015

7.

Định mức dự toán: Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập

 

1518/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/4/2016

8.

Định mức dự toán: Kiểm định an toàn đập

 

503/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/02/2017

9.

Công trình thủy lợi – Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả

TCKT 01:2017/TCTL

1384/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/4/2017

10.

Quy định kỹ thuật nước xả thải vào công trình thủy lợi

TCKT 01:2018/TCTL

 

11.

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống Scada

TCKT 02:2018/TCTL

 

 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE