Tiêu chuẩn Ngành: “Kết cấu thép và thiếu bị cơ khí công trình Thủy lợi – Sơn bản vệ” (14TCN 79-2004) ban hành để thay thế cho Tiêu chuẩn Ngành “Sơn bảo vệ kết cấu cơ khí và thiết bị của công trình thủy công 14TCN 79-89”.

Tiêu chuẩn Ngành 14TCN 79-2004

Kết cấu thép và thiết bị cơ khí công trình Thủy lợi – sơn bảo vệ

Tiêu chuẩn Ngành: “Kết cấu thép và thiếu bị cơ khí công trình Thủy lợi – Sơn bảo vệ” (14TCN 79-2004) ban hành để thay thế cho Tiêu chuẩn Ngành “Sơn bảo vệ kết cấu cơ khí và thiết bị của công trình thủy công 14TCN 79-89”.

Tiêu chuẩn này quy định nội dung công tác sơn mới và sơn sửa chữa, duy tu, bảo vệ các kết cấu thép và các thiết bị cơ khí của công trình thủy lợi, làm việc trong môi trường nước, đất và khí quyển có mức độ xâm thực khác nhau, được áp dụng thống nhất trong toàn Ngành.

Tiêu chuẩn này có thể được tham khảo để sơn bảo vệ các kết cấu làm việc trong điều kiện tự nhiên như trên.

Toàn văn tiêu chuẩn do Công ty ARICO (Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và PTNT, Linh@vncold.vn) cung cấp.

Download (PDF;764KB)


(www.vncold.vn


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE