Thành phần, nội dung, khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

Tiêu chuẩn 14 TCN 4 – 2003

Thành phần, nội dung, khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

1.     QUY ĐỊNH CHUNG

1.1.         Tiêu chuẩn này quy định thành phần, nội dung và khối lượng công tác điều tra, khảo sát thu thập tài liệu cơ bản và phân tích tính toán khí tượng thủy văn công trình các Dự án và Công trình thủy lợi ở Việt Nam, trù vùng Đồng bằng sông Cửu Long ( sẽ có quy định riêng, nhưng cũng có thể vận dụng những điểm thích hợp trong Tiêu chuẩn này).

1.2.         Tiêu chuẩn được áp dụng cho các giai đoạn lập Dự án đầu tư (lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi) và thiết kế xây dựng công trình (Thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán, lập Bản vẽ thi công) gồm: Các  Dự án, Công trình làm mới, tu bổ, sửa chữa và nâng cấp đối với một số thể loại công trình phổ biến, có quy mô từ cấp III trở lên. Đối với công trình cấp IV, cấp V và với thể loại công trình khác, cần căn cứ vào quy mô và đặc điểm cụ thể mà vận dùng vào điều khoản cho thích hợp.

1.3.         Ngoài các điều khoản quy định trong Tiêu chuẩn này, công tác điều tra, khảo sát và phân tích tính toán khí tượng thủy văn còn phải tuân thủ các chế dộ chính sách, các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm liên quan của Nhà nước và của Ngành.

1.4.         Tài liệu gốc dùng để phân tích, tính toán phải do các tổ chức có tư cách pháp lý lập và cung cấp theo đúng thành phần, nội dung và khối lượng quy định trong các văn bản quy định, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành do Nhà nước hoặc ngành ban hành. Cao tọa độ sử dụng phải thống nhất với cao tọa độ bản đồ địa hình sử dụng cho thiết kế hệ thống công trình. Hệ thống đơn vị dùng phải theo đúng quy định hiện hành.

1.5.         Tùy theo yêu cầu của từng giai đoạn nghiên cứu thiết kế, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc và phân tích tính toán khí thượng thủy văn phải đảm bảo:

-       Thu thập được toàn bộ các tài liệu khí tượng thủy văn và tài liệu địa hình, thổ nhưỡng, địa chất cần thiết có trong khu vực nghiên cứu và các khu vực lân cận; Các kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học liên quan cũng như các kết quả nghiên cứu trong các giai đoạn thiết kế trước;

-       Phân tích, kiểm tra, đánh giá, chỉnh biên (nếu cần), phân loại tài liệu đã có;

-       Khảo sát, đo đạc bổ sung những yếu tố khí tượng thủy văn cần thiết cho phân tích, nghiên cứu, tính toán;

-       Lựa chọn phương pháp tính toán thích hợp;

-       Phân tích đánh giá kết quả khảo sát tính toán, so sánh và kiểm nghiệm để lụa chọn kết quả phù hợp;

-       Nếu được những tồn tại về tài lệu cơ bản và kết quả tính toán nghiên cứu cần tiếp tục làm rõ trong giai đoạn sau.

1.6.         Hồ sơ khí tượng thủy văn phải lập theo quy định, về mặt nội dung phải đầy đủ, trình bày rõ ràng và đẹp; Báo cáo phải có nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu, kiến nghị lựa chọn và nêu những tồn tại cần tiếp tục giải quyết.

1.7.         Một số thuật ngữ dùng trong Tiêu chuẩn:

Ngoài những thuật ngữ đã định nghĩa trong 14TCN 118-2002 “Thành phần, Nội dung và khối lượng lập các Dự án đầu tư Thủy Lợi”, một số thuật ngữ dùng trong tiêu chuẩn này được hiểu như sau:

-       Công trình đầu mối hồ chứa là cụm các hạng mục công trình được xây dựng nhằm tạo ra hồ chứa để điều tiết lượng dòng chảy và mực nước nhằm đáp ứng các yêu cầu về nước như cấp nước, phát điện, vận tải thủy, thủy sản, môi trường, du lịch v.v…, hình thức phổ biến là các đập tạo hồ, công trình xả lũ, lấy nước v.v…

-       Công trình đầu mối đập dâng là cụm các hạng mục công trình được xây dựng để điều tiết nước nhằm đáp ứng các yêu cầu về nước, hình thức phổ biến là đập dâng, tràn và cống lấy nước, xả cát v.v…

-       Công trình đầu mối lấy nước không đập vùng không ảnh hưởng triều là công trình lấy nước trực tiếp từ nguồn có chế độ  thủy văn (lưu lượng, mực nước, chất lương nước v.v…) không phụ thuộc hoặc không ảnh hưởng của thủy triều, công trình thường gặp là cống lấy nước tự chảy hoặc trạm bơm.

-       Công trình đầu mối không đập vùng có ảnh hưởng triều là công trình lấy nước trực tiếp từ nguồn nước có chế độ thủy văn chịu ảnh hưởng thủy triều, công trình thường gặp là các cống tự chảy hoặc trạm bơm.

Download (PDF; 3,66MB)

 (nguồn www.vncold.vn)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE