Theo thông báo số 1417/TB-BNN-KHCN ngày 15/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính đến tháng 01/2017 danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thủy lợi gồm 148 tiêu chuẩn.


Chi tiết mời xem tại Thông báo số 1417/TB-BNN-KHCN./.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE