TT GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Download (Tải về)
1

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước HTCTTL Bắc Hưng Hải đợt 7 (ngày lấy mẫu 11/7/2019)

Tải về Xem
2

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Ngày lấy mẫu 29/5/2019)

Tải về Xem
3

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2019)

Tải về Xem
4

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2019)

Tải về Xem
5

Bản tin kết quả dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Ngày quan trắc 08/5/2019)

Tải về Xem
6

Bản tin kết quả quan trắc hiện trường ngày 08/5/2019 - hệ thống công trình thủy lợi Đại Lải

Tải về Xem
7

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Hồ Đại Lải (từ ngày 11/5 đến 17/5/2019)

Tải về Xem
8

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đợt 6 (ngày lấy mẫu 24/4/2019)

Tải về Xem
9

Bản tin kết quả dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (tháng 4/2019)

Tải về Xem
10

Bản tin kết quả dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Đuống (từ ngày 26/4 - 02/5/2019)

Tải về Xem
11

Bản tin kết quả quan trắc hiện trường, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (lấy mẫu ngày 24/4/2019)

Tải về Xem
12

Bản tin kết quả quan trắc hiện trường, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Đại Lải (lấy mẫu ngày 24/4/2019)

Tải về Xem
13

Bản tin kết quả phân tích nước trong hệ thống CTTL Bắc Hưng Hải, đợt 5 (Ngày lấy mẫu 11/4/2019)

Tải về Xem
14

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải (Từ ngày 19/4 đến 25/4/2019)

Tải về Xem
15

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Đuống (Từ ngày 19/4 đến 25/4/2019)

Tải về Xem
16

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Số 13 - ngày quan trắc 09/4/2019)

Tải về Xem
17

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Đuống (Từ ngày 05/4 - 11/4/2019)

Tải về Xem
18

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải (Tháng 3/2019)

Tải về Xem
19

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải (Từ ngày 05/4 - 11/4/2019)

Tải về Xem
20

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Hồ Đại Lải (Số 11 - ngày quan trắc 26/3/2019)

Tải về Xem
12
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE