TT Khu vực Bắc Bộ Download (Tải về)
1

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống (Đợt 3- Năm 2020)

Tải về Xem
2

Bản tin tháng 8 “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp”

Tải về Xem
3

Kết quả phân tích chất lượng nước đợt 2 hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (ngày 19/8/2020)

Tải về Xem
4

Bản tin quan trắc hiện trường đợt 2 Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (ngày 11/8/2020)

Tải về Xem
5

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống, Đợt 2- Năm 2020 (Bản tin tháng)

Tải về Xem
6

Bản tin về kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống Bắc Đuống (Đợt 2- Năm 2020)

Tải về Xem
7

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước Hệ thống Bắc Đuống (Đợt 1- Năm 2020)

Tải về Xem
8

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Hồ Núi Cốc

Tải về Xem
9

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước HTCTTL Bắc Hưng Hải đợt 7 (ngày lấy mẫu 11/7/2019)

Tải về Xem
10

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Ngày lấy mẫu 29/5/2019)

Tải về Xem
11

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2019)

Tải về Xem
12

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2019)

Tải về Xem
13

Bản tin kết quả dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Ngày quan trắc 08/5/2019)

Tải về Xem
14

Bản tin kết quả quan trắc hiện trường ngày 08/5/2019 - hệ thống công trình thủy lợi Đại Lải

Tải về Xem
15

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Hồ Đại Lải (từ ngày 11/5 đến 17/5/2019)

Tải về Xem
16

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đợt 6 (ngày lấy mẫu 24/4/2019)

Tải về Xem
17

Bản tin kết quả dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (tháng 4/2019)

Tải về Xem
18

Bản tin kết quả dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Đuống (từ ngày 26/4 - 02/5/2019)

Tải về Xem
19

Bản tin kết quả quan trắc hiện trường, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (lấy mẫu ngày 24/4/2019)

Tải về Xem
20

Bản tin kết quả quan trắc hiện trường, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Đại Lải (lấy mẫu ngày 24/4/2019)

Tải về Xem
12
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE