TT Khu vực Bắc Bộ Download (Tải về)
1

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Hồ Đại Lải (từ ngày 11/5 đến 17/5/2019)

Tải về Xem
2

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đợt 6 (ngày lấy mẫu 24/4/2019)

Tải về Xem
3

Bản tin kết quả dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (tháng 4/2019)

Tải về Xem
4

Bản tin kết quả dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Đuống (từ ngày 26/4 - 02/5/2019)

Tải về Xem
5

Bản tin kết quả quan trắc hiện trường, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (lấy mẫu ngày 24/4/2019)

Tải về Xem
6

Bản tin kết quả quan trắc hiện trường, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Đại Lải (lấy mẫu ngày 24/4/2019)

Tải về Xem
7

Bản tin kết quả phân tích nước trong hệ thống CTTL Bắc Hưng Hải, đợt 5 (Ngày lấy mẫu 11/4/2019)

Tải về Xem
8

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải (Từ ngày 19/4 đến 25/4/2019)

Tải về Xem
9

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Đuống (Từ ngày 19/4 đến 25/4/2019)

Tải về Xem
10

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Đại Lải (Số 13 - ngày quan trắc 09/4/2019)

Tải về Xem
11

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Đuống (Từ ngày 05/4 - 11/4/2019)

Tải về Xem
12

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải (Tháng 3/2019)

Tải về Xem
13

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải (Từ ngày 05/4 - 11/4/2019)

Tải về Xem
14

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Hồ Đại Lải (Số 11 - ngày quan trắc 26/3/2019)

Tải về Xem
15

Bản tin kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống công trình thủy lợi Đại Lải (tháng 3/2019)

Tải về Xem
16

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (Đợt 4 - ngày lấy mẫu 26/3/2019)

Tải về Xem
17

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Đuống (Từ ngày 29/3 - 04/4/2019)

Tải về Xem
18

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Hồ Đại Lải (Từ ngày 30/3 - 05/4/2019)

Tải về Xem
19

Bản tin dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải (Từ ngày 29/3 - 04/4/2019)

Tải về Xem
20

Bản tin kết quả quan trắc hiện trường ngày 26/3 - hệ thống công trình thủy lợi Đại Lải

Tải về Xem
12
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE