Quyết định số 518/QĐ-TCTL-VP ngày 08/8/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi về việc phê duyệt thành viên Ban Quản lý dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và Quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” do Tổ chức JICA thuộc Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

       Chi tiết mời xem trong file kèm theo!.


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article