Quyết định số 1066/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định.

Chi tiết Quyết định tải về tại đây.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article