Quyết định số 2115/QĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) một số gói thầu tư vấn Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Nam Định.

Chi tiết Quyết định tải về tại đây.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article