Quyết định số 1068/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết Quyết định tải về tại đây.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article