Quyết định số 1866/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần tư vấn Dự án đầu tư Công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết Quyết định tải về tại đây.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article