Quyết định số 1069/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư Công trình thủy lợi Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết Quyết định tải về tại đây.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article