Quyết định số 2099/QĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án Công trình thủy lợi Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết Quyết định tải về tại đây.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article