Quyết định số 4407/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi cá tra tập trung tại các huyện Cao Lãnh, Châu Thành tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết Quyết định tải về tại đây.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article