Tin chuyên ngành

Quan điểm phát triển vùng ĐBSCL-MDIRP quy hoạch gì cho thời kỳ(2021-2030)

- Bài viết trình bày nhận xét liên quan đến quan điểm phát triển vùng trong MDIRP, và đề xuất của MDIRP cho mười năm 2021 – 2030.

An ninh nguồn nước và an toàn hồ đập: Tư duy, tầm nhìn, hành động mới

Vấn đề an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập là một trong những nội dung quan trọng, liên quan đến phát triển bền vững và ổn định chính trị, đến chủ quyền quốc gia.

Công tác quản lý nguồn thải vào hệ thống Bắc Đuống gặp nhiều khó khăn

Công tác quản lý nguồn thải vào công trình thủy lợi Bắc Đuống hiện còn gặp nhiều khó khăn, ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường còn hạn chế…

Thông báo 8278/TB-BNN-TCTL

Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

TIN BÃO KHẨN CẤP

(Cơn bão số 9)

TIN BÃO KHẨN CẤP

(Cơn bão số 9)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG

(Cơn bão số 8)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG

(Cơn bão số 8)

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG

(Cơn bão Saudel)

Hướng dẫn vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh tật và tai nạn trong vùng lũ lụt

123...Trang cuối
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE