Tình hình thời tiết, nguồn nước

 

Tuần từ 07/9-13/9/2019, cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến các khu vực: Miền núi phía Bắc 40-200 mm, Tây Nguyên 20-120 mm, các khu vực khác 10-80 mm. Các điểm có mưa lớn: Nậm Giàng (Lai Châu) 235 mm,  Vĩnh Tuy (Hà Giang) 250 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 698 mm, Khâu Tinh (Tuyên Quang) 302 mm, Thái Nguyên 345 mm, Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) 437 mm. Dự báo tuần tới, cả nước tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-150 mm

 

Dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi 

 

Tỷ lệ trữ so với dung tích thiết kế trung bình các hồ chứa khu vực Bắc Bộ là 47 ÷ 100 %, khu vực Bắc Trung Bộ 22 ÷ 66%, khu vực Nam Trung Bộ 10 ÷ 46%, khu vực Đông Nam Bộ 47 ÷ 90%, cao nhất là khu vực Tây Nguyên 63 ÷ 90%.

 

Tình hình hạn hán, thiếu nước

 

Hiện tại, khu vực Tây Nguyên còn 4.195 ha cây trồng bị thiếu nước thuộc huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk. Diện tích bị hạn hán, thiếu nước gồm 1.112 ha lúa, 680 ha ngô, 1.250 ha mía và 1.153 ha cây trồng khác; trong đó, diện tích bị hạn nằm trong vùng công trình thủy lợi là 676 ha, diện tích ngoài công trình là 3.519 ha.

 

Tình hình lũ Đồng bằng sông Cửu Long

 

Tuần qua, dòng chảy sông Mê Công ở Lào và Campuchia có xu thế giảm. Đến ngày 13/9, mực nước tại trạm Kratie đạt 22,10 m (cao hơn TBNN 3,03 m, cao hơn năm 2015 5,47 m); tại trạm Pakse đạt 11,18 m (cao hơn TBNN 1,98 m, cao hơn năm 2015 3,29 m); tại trạm Prek Kdam đạt 7,81 m (thấp hơn TBNN 0,23 m, cao hơn năm 2015 1,97 m).

 

Mực nước lũ tuần qua trên sông Cửu Long có xu thế tăng do lũ thượng nguồn đổ về. Mực nước lớn nhất ngày 13/9 tại Tân Châu đạt 3,37 m (thấp hơn TBNN 0,12 m, cao hơn năm 2015 1,01 m); tại Châu Đốc đạt 2,70 m (thấp hơn TBNN 0,36 m, cao hơn năm 2015 0,63 m). Dự báo, mực nước lũ trên sông Cửu Long trong tuần tới có xu thế tăng đến ngày 15/9, sau đó giảm xuống do tác động của kỳ triều kém; đến ngày 17/9/2019, mực nước dự báo đạt 3,45 m tại Tân Châu và 2,75 m tại Châu Đốc.

 

Mực nước lũ nội đồng các vùng: Vùng Thượng tăng với cường suất trung bình 4,0 cm/ngày, vùng Giữa và vùng Ven Biển giảm 1,0 cm/ngày. Dự báo tuần tới, mực nước lũ nội đồng vùng Thượng có xu thế tăng với cường suất trung bình 2,4-2,8 cm/ngày; vùng Giữa và Ven Biển tăng trong 2-3 ngày đầu tuần với cường suất lần lượt là 2 cm/ngày và 1,5 cm/ngày, sau đó giảm lần lượt với cường suất 1,0  và 1,5 cm/ngày.

 
Nôi dung chi tiết mời xem tại Báo cáo tuần ngày 13/9/2019./
 
QLCT
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE