Ngày 05/12/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã ký, ban hành Quyết định số 643/QĐ-TCTL-KHTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Tổng cục Thủy lợi.

Chi tiết Quyết định mời tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE