Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh - mua sắm tài sản năm 2016

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi có tổ chức kế hoạch đấu thầu theo Luật đấu thầu, gói thầu số 01: “Mua sắm máy tính để bàn, máy in, máy fax, máy quét văn bản và các thiết bị văn phòng” theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Văn phòng Tổng cục Thủy lợi kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

THÔNG BÁO: Mời chào hàng cạnh tranh

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu, gói thầu số 01: “Mua máy tính để bàn, máy in, màn hình ti vi, máy fax” thuộc kế hoạch “Mua sắm tài sản của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi năm 2015” theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua máy chủ

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu, gói thầu: “Mua máy chủ” thuộc kế hoạch Mua sắm tài sản bổ sung năm 2014 của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu, gói thầu: “Mua máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy fax” thuộc kế hoạch “Mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2014 của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi” theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông báo Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua máy chiếu, máy tính để bàn, máy fax & vô tuyến

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh mua sắm tài sản

Kính gửi các nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy hủy tài liệu, máy ảnh, ổ cứng di động, USB” thuộc dự án: Mua sắm tài sản của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi (đợt 2) năm 2012.

Thông báo về việc: Mời chào hàng cạnh tranh

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy hủy tài liệu, máy ảnh, ổ cứng di động, USB” thuộc dự án: Mua sắm tài sản của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi (đợt 2) năm 2012 theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Thông báo mời thầu

Tên gói thầu: TV07A - Phúc kiểm đo đạc diện tích thuộc dự án KfW7. Tên dự án: Dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hoà Bình và Sơn La (KfW7). Nguồn vốn: Nguồn vốn vay và viện trợ của Cộng Hoà Liên Bang Đức.

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm

Ban Quản lý dự án 3PAD Bắc Kạn cần tuyển chọn một số đơn vị tư vấn để thực hiện các dịch vụ

Gói thầu HH01 mua sắm ô tô 1 thuộc dự án KfW7.

Giá gói thầu: 276.000 EURO (Hai trăm bẩy mươi sáu nghìn Euro chẵn) và được phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm ôtô HH01 cho dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hoà Bình và Sơn La (KfW7)
123...Trang cuối