Kính gửi các nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy hủy tài liệu, máy ảnh, ổ cứng di động, USB” thuộc dự án: Mua sắm tài sản của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi (đợt 2) năm 2012.
Chi tiết xem tạiKQ Chao hang canh tranh (.pdf, 1225 KB)
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article