Văn phòng Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu, gói thầu: “Mua máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy fax” thuộc kế hoạch “Mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2014 của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi” theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Văn phòng Tổng cục Thủy lợi:

        - Địa chỉ: Nhà A6B, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;

        - Điện thoại: 043.733.8780;

        - Fax: 043.733.5702.

Nhà thầu sẽ được cấp một bộ Hồ sơ yêu cầu (HSYC) miễn phí.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 00’ ngày 04/6/2014 đến 8 giờ 30’ ngày 10/6/2014 (trong giờ hành chính). Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Tổng cục Thủy lợi, nhà A6B, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 08 giờ 30 phút, ngày 10/6/2014 (thứ 3) tại Văn phòng Tổng cục Thủy lợi./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article