A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng cục Thủy lợi.

- Địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 024.37338780; 024.37335702; tonghop@wrd.gov.vn

2. Tên dự án: Quy hoạch thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 2336/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/6/2018, ông Hoàng Văn Thắng- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Thủy lợi.

5. Tổng mức đầu tư: 29.900.000.000 đồng.

B.   Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập Quy hoạch thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

28.459.000.000

Nguồn sự nghiệp kinh tế do Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quý III/2018

Trọn gói

2018-2019

2

Giám sát độc lập và thẩm tra tư vấn lập quy hoạch thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

759.000.000

Nguồn sự nghiệp kinh tế do Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quý III/2018

Trọn gói

2018-2019

Tổng giá các gói thầu

29.218.000.000

 


 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article