Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu biên chế của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi; Thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 9038/BNN-TCCB ngày 03/11/2015 về việc tiếp nhận không qua thi tuyển công chức (trong đó có 03 vị trí tiếp nhận không qua thi tuyển -  tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt thuộc chỉ tiêu biên chế của Văn phòng Tổng cục năm 2015).

Văn phòng Tổng cục Thuỷ lợi thông báo:

Tổ chức tuyển dụng 03 công chức thuộc chỉ tiêu biên chế của Văn phòng Tổng cục năm 2015.

1. Vị trí tiếp nhận:

- 01 Chuyên viên Tổ chức cán bộ, kiêm nhiệm công tác Đảng vụ của Tổng cục Thủy lợi;

- 01 Chuyên viên Tổng hợp;

- 01 Chuyên viên Kế toán;

2. Đối tượng:

- Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

- Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

- Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 

Chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article