Căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu biên chế năm 2016 của Vụ Quản lý Nguồn nước và nước sạch nông thôn trực thuộc Tổng cục Thủy lợi (Năm 2016 có 01 vị trí tiếp nhận không qua thi tuyển – tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt thuộc chỉ tiêu biên chế của Vụ Quản lý Nguồn nước và nước sạch nông thôn).

Vụ Quản lý Nguồn nước và nước sạch nông thôn thông báo:

Tổ chức tuyển dụng 01 công chức thuộc chỉ tiêu biên chế của Vụ Quản lý Nguồn nước và nước sạch nông thôn năm 2016:

I. Vị trí tiếp nhận:  01 Chuyên viên quản lý nước sạch nông thôn.

II. Đối tượng:

       1. Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

       2. Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

       3. Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.


III. Hồ sơ tuyển dụng:

          - Ứng viên hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận không qua thi theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 10 của Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

          - Hồ sơ ứng viên nộp tại Vụ Quản lý nguồn nước và Nước sạch nông thôn: Phòng 402, nhà A6B, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, trong ngày 25/5/2016.


IV. Thủ tục tiến hành tiếp nhận không qua thi

       1. Vụ Quản lý Nguồn nước và nước sạch nông thôn (đơn vị có nhu cầu tiếp nhận công chức) tổ chức sát hạch sơ tuyển đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, về khả năng đáp ứng được ngay công việc; về phẩm chất, đạo đức của ứng viên.

        Chỉ đề nghị Bộ thực hiện tuyển dụng những ứng viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

        2. Trình Bộ tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với những ứng viên đạt yêu cầu qua kỳ sát hạch sơ tuyển.


VI. Kế hoạch tổ chức sát hạch sơ tuyển:

       Chi tiết tại Kế hoạch số 79/KH-QLNN ngày 18/5/2016 của Vụ Quản lý Nguồn nước và nước sạch nông thôn./.


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article