Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao tại Quyết định số 107/QĐ-TCTL-VP ngày 04/3/2016 của Tổng cục trưởng về việc giao biên chế công chức năm 2016 trong các cơ quan hành chính thuộc Tổng cục và số lượng công chức hiện có tại đơn vị;

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 3592/BNN-TCCB ngày 09/5/2016 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức,


Vụ Quản lý Xây dựng cơ bản thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2016 của Vụ như sau:

   + Số lượng công chức tuyển dụng: 01 người

   + Lãnh đạo Vụ phụ trách việc sơ tuyển: Ồng  Vũ Văn Long, Phó Vụ trưởng, điện thoại 0913019513

   + Thông tin tuyển dụng và nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Kim Tuấn, điện thoại 0913561659

NỘI DUNG:

1. Vị trí: Chuyên viên quản lý xây dựng cơ bản.

2. Yêu cầu hiểu biết và kỹ năng:

- Nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật  trong lĩnh vực đầu tư XDCB;

-  Có kinh nghiệm công tác tối thiểu 10 năm trong lĩnh vực thiết kế/ thẩm định và quản lý thi công xây dựng công trình thủy lợi;

-  Nắm vững các văn bản quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi;

- Có khả năng lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo, thông thạo về tin học văn phòng.

3.Yêu cầu trình độ:

- Đại học thủy lợi (chuyên ngành kỹ thuật thủy lợi), ưu tiên có bằng Thạc sĩ thủy lợi;

- Ngoại ngữ: trình độ B;

- Tin học văn phòng: trình độ B.

4. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển.

5. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:  Từ ngày 25/8/2016 đến ngày 05/9/2016.

Chi tiết thông báo xin mời tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article