Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai trực thuộc Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức tuyển dụng 06 (sáu) vị trí, thuộc chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

       Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính - Tài chính, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai, số 54/102, Trường Chinh, Hà Nội. Điện thoại: 04.36291514.

       Thông tin chi tiết xem trong các tài liệu dưới đây:

              Thông báo tuyển dụng.

              Bảng mô tả yêu cầu vị trí tuyển dụng.

              Mẫu đơn đăng ký dự thi.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article