Để chuẩn bị tốt hơn cho Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2016, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai (Tổng cục Thủy lợi) điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi sang các ngày 14 – 15/01/2017 (thứ Bẩy và Chủ nhật).

        Địa điểm thi: Số 54/102 Trường Chinh, Hà Nội.

 

        Chi tiết xem tại Thông báo kèm theo.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article