Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai (Tổng cục Thủy lợi) công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức vào các vị trí làm việc tại Trung tâm.

        Cụ thể như sau:

        1. Bà Phạm Thị Thu Hằng, vị trí thi tuyển: Chuyên viên Truyền thông;

        2. Bà Đỗ Thị Hồng Nhung, vị trí thi tuyển: Chuyên viên Ứng dụng công nghệ địa không gian;

        3. Bà Trương Bích Ngọc, vị trí thi tuyển: Thủ quỹ;

        4. Ông Cao Đức Tuấn, vị trí thi tuyển: Thủ quỹ;

        5. Ông Phạm Hồng Thành, vị trí thi tuyển: Chuyên viên Nghiên cứu KH&CN;

        6. Ông Trần Minh Trường, vị trí thi tuyển: Chuyên viên Nghiên cứu KH&CN;

        7. Ông Nguyễn Bá Thành, vị trí thi tuyển: Chuyên viên Công nghệ thông tin.

 

        Chi tiết tài liệu tham khảo xem trong các files kèm theo: TL01; TL02; TL03; TL04 TL05.

 

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article