Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai (Tổng cục Thủy lợi) thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm như trong Phụ lục đính kèm.

Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 16/02/2017 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem xét, giải quyết: Từ ngày 16/02/2017 đến ngày 19/02/2017.

Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo:
- Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai
- Địa chỉ: Số 54/102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 043.629.1514.

Chi tiết nội dung thông báo và phụ lục xem tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article