Căn cứ Công văn số 711/TCTL-VP ngày 12/6/2014 của Tổng cục Thủy lợi v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam năm 2014, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2014, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Căn cứ nhu cầu công việc, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 7, Thông tư số 15 ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức trong các trường hợp sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Người tốt nghiệp đi học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này;

c) Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

2. Việc xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi được căn cứ vào xếp loại tại bng tốt nghiệp; trường hợp bng tt nghiệp không xếp loại thì cơ quan, đơn vị có thm quyền tuyển dụng viên chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản trả lời.

2. Số lượng tuyển dụng: 

21 chỉ tiêu (vị trí tuyển dụng được mô tả chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

3. Thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

-         Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 23/6/2014 đến hết ngày 13/7/2014 (giờ hành chính) tại Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam (phòng Tổ chức – Hành chính) Địa chỉ: số 271/3, An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

-         Điện thoại liên hệ: 08.38.350.850

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức gồm: 

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 của Thông tư số: 15/2012/TT-BNV, ngày 25 tháng 12 năm 2012 về việc hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

b) Bn sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tchức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm a Khoản 1 Điu 14 Nghị định s 29/2012/NĐ-CP.

5. Thời gian, địa điểm thi:

Dự kiến cuối tháng 7/2014, sẽ báo cụ thể trong thông báo dự thi.

6. Hình thức xét tuyển đặc cách

Phỏng vấn trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách.

7. Phí dự thi tuyển: 260.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại thông tư 163/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010).

Tải về:
        1) Thông báo tuyển dụng (.doc, 50KB)
        2) Phụ lục - Mô tả chức danh, yêu cầu (.doc, 140KB)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article